Lesson 4 – Plurals

Onna no ko wa toshi wo totte imasen. Ie wa furui desu. Onnna no ko wa wakai desu. Koin wa midori dewa arimasen. Ki wa midori desu. Saifu wa kuroi desu. Kuruma wa kiiro desu. Korera no kuruma wa giniro desu. Korera no koin wa giniro desu. Korera no giniro no koin wa kin deha arimasen. Watashi tachi ha otokonoko to onnanoko desu. Korera wa ki to hana desu. Korera ha tatemono to ie desu. Koreha satsuire desu. Saifu deha arimasen.

女の子は年を取っていません。家は古いです。女の子は若いです。コインは緑ではありません。木は緑です。財布は黒いです。車は黄色です。これらの車は銀色 です。これらのコインは銀色です。これらの銀色のコインは金ではありません。私たちは男の子と女の子です。これらは木と花です。これらは建物と家です。こ れは札入れです。財布ではありません。

 

 

Ie ga goken arimasu. Dansei ga futari imasu. Onna no ko ga nana nin imasu. Saifu ga hitotsu arimasu. Taoru ga ichimai arimasu. Inu ga hattou imasu. Ke-ki ga kokonotsu arimasu. Ke-ki niwa rousoku ga san bon arimasu. San nin no otoko no ko wa se ga takai desu. Hitori wa se ga hikui desu. Go nin no jyosei wa wakai desu. Futari no jyosei wa toshi wo totte imasu. Roku nin no dansei wa yuufuku desu. Yon in wa binbou desu.

家が5つあります。男性が二人います。女の子が7人います。財布が一つあります。タオルが一つあります。犬が8頭います。ケーキが9つあります。ケーキに はロウソクが3本あります。3人の男の子は背が高いです。一人は背が低いです。5人の女性は若いです。2人の女性は年を取っています。6人の男性は裕福で す。4人は貧乏です。

 

 

こんにちは。私は(…)です。私は(…)出身です。私は(学生・教師)です。私は(元気です・あまり元気ではないです・とても元気です)。よろしくお願いします。

Konnichiwa. Watashi wa (…) desu. Watashi wa (…) shusshin desu. Watashi wa (gakusei・kyoushi) desu. Watashi wa (genki desu・Amari genki dewa arimasen ・Totemo genki desu). Yoroshiku onegaishimasu

Advertisements

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s